3

Longfonds: COPD campagne 2012

 

Behoefte
COPD is een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan. In Nederland zijn er ruim 320.000 mensen met de diagnose COPD. Naar schatting hebben nog eens 300.000 mensen een zeer groot risico op COPD, zonder dat zij dit zelf weten. Daarom organiseert het Longfonds jaarlijks in november een grootscheepse campagne rondom de longziekte COPD. Doel: meer bekendheid creëren en mensen attenderen op de COPD-risicotest.
 
Belofte
De COPD risicotest werd verder geoptimaliseerd en de verwijzende websites werden aangepast zoals hebikcopd.nl en longfonds.nl. Schot&Roos pakte de campagne 2012 van het Longfonds op.

 

Bewijs
Door strak te monitoren via Google Analytics en precies te meten hoe mensen de test doorlopen, kunnen we de conversiefunnel optimaliseren. Als bijvoorbeeld blijkt dat veel respondenten bij vraag 6 de test verlaten wordt deze vraag in de test verplaatst, gewijzigd of verwijderd. Ook de sample (stappenteller, magazine of fietslampje) waar men voor kan kiezen na afloop van de test wordt meegenomen in dit continue proces van optimaliseren om het aantal ingevulde tests te verhogen en de database met gegevens van geïnteresseerden in het Longfonds te verbreden. 


Vorig project - Volgend project
Terug naar het projectenoverzicht

Optimalisatie COPD-risicotest en sample actie