3

Longfonds: 20 websites in 1

 

Behoefte
De patiëntenvereniging van Longfonds behartigt in heel Nederland de belangen van mensen met een longziekte. De patiëntenvereniging biedt in de buurt een gevarieerd aanbod van activiteiten, voorlichtingsbijeenkomsten en projecten voor mensen met een longziekte. Maar liefst twintig rayons maken deel uit van de Longfonds patiëntenvereniging. De rayons worden volledig gerund door vrijwilligers. Met enthousiasme en kennis van zaken was het voor ieder rayon vanzelfsprekend om een eigen website te hebben.

 

Belofte
Voor het Longfonds was het niet meer haalbaar om de 20 verschillende rayonsites te sturen. De content ging een eigen leven leiden en er ontstond een wildgroei. Het Longfonds vroeg aan Schot&Roos om een oplossing die passend was bij de branding van het Longfonds als geheel en bij de 20 verschillende rayons.

 

Bewijs
De oplossing? Eén platform ingericht met 20 subsites. De look & feel en de contentindeling van het platform is vastgelegd. Daarbinnen staat het ieder rayon volledig vrij om de website te voorzien van eigen content. Door deze unieke oplossing op het gebied van design en development, kan het Longfonds een regierol behouden en sturen op een eenduidige branding. Uiteraard is het platform met de 20 subsites voorzien van een Google Analytics.

 

Meer weten over de online oplossingen van Schot&Roos? Wij gaan graag in gesprek.


Vorig project - Volgend project
Terug naar het projectenoverzicht

20 subsites voor rayons Longfonds