3

Weleda Benelux

 

Behoefte

Weleda is een wereldwijd beauty- en caremerk. Het hoofdkantoor van Weleda zocht een regisseur die het nieuwe content management systeem voor de Weleda Nederland website kon managen. Uiteraard moest deze regisseur uit de voeten kunnen met het systeem (HIPPO). Nog belangrijker was dat de nieuwe website voldeed aan de internationale Weleda huisstijl, aan de specifieke Benelux cultuur én de gewenste marketingdoelstellingen borgde.

 

Belofte

Schot&Roos regisseerde stijl, navigatie en content vanuit de Weleda International richtlijnen. Daarnaast werkten we met een Plan van Aanpak waarin de behoeftes van de doelgroepen centraal stonden. Op detailniveau werkten we taken en verantwoordelijkheden binnen het team uit om optimaal te voldoen aan de gedachte achter de Benelux cultuur en marketingdoelstellingen. Schot&Roos onderhield de contacten met Weleda International, team Benelux en was verantwoordelijk voor planning, budget en kwaliteit. 

 

Bewijs

Weleda heeft met de nieuwe website een belangrijke slag gemaakt in de wereldwijde harmonisatie van Weleda's online aanwezigheid. Daarnaast speelt de nieuwe website een actieve rol bij het behalen van de marketingdoelstellingen:

- Vergroten van het merkbewustzijn in de Benelux.

- Ondersteunen van de 360° campagnes van Weleda.

- Behalen van de gewenste positie binnen Google

- Optimale usability voor de doelgroep.

 

Quote Maaike Stufkens, Marketing Manager Weleda Benelux

Schot&Roos heeft bij Weleda gewerkt om de opbouw en lancering van de nieuwe website van Weleda Nederland in 2014 tot een goed einde te brengen.  Een spannend en onvoorspelbaar traject, aangezien Weleda Nederland het eerste pilot land was om met een internationaal format live te gaan.  Schot&Roos, in de persoon van Iris, heeft zich als een gedreven en zeer bekwaam projectleider opgesteld, met een grote meerwaarde op zowel inhoudelijk als procesmatig vlak. Naast de organisatorische kant, ligt Iris' kracht in het forceren van besluiten, benoemen van knelpunten, en agenderen van strategische vraagstukken teneinde richting te geven en voortgang te boeken. In de omgang met mensen heeft Iris een spilfunctie gehad binnen de verschillende disciplines in de lokale organisatie (IT, content, marketing) , het lokale digitale bureau en het Internationale website team. Naast haar professionele kwaliteiten, heb ik bovendien Iris leren kennen als een heel prettige en aimable vrouw om mee samen te werken en zou ik haar direct weer  inschakelen bij een volgend project.

 

Quote Marthe Van Campenhout, Content Manager Weleda Benelux

Zonder Schot&Roos zou het ons niet gelukt zijn om de website op tijd live te zetten. Dankzij Iris haar daadkracht, motivatie en humor konden we steeds alle deadlines halen. Ze is niet alleen een uitstekende projectmanager, maar ook een expert op het vlak van website management en digital marketing.

 


Vorig project - Volgend project
Terug naar het projectenoverzicht

Weleda Benelux